Деветашката пещера
Ако сте почитател на спелеотуризма и проявявате интерес към тайните и скритата красота на подземния свят, то „Деветашката пещера” е едно от местата, които трябва да включите в туристическата си програма. До нея може да стигнете след моста на река „Осъм” по пътя за село Деветаки.  Пещерата впечатлява с огромните си размери. Входът й, който е широк 35 м. и висок 30 м., води към просторна зала с площ 2400 кв. м. Тя е най-голямата от 60-те пещери в района на Деветашкото плато и е с най-голямото фоайе в Европа. Нещо друго, което я прави изключително интересна, са седемте отвора, разположени по тавана, през които прониква естествена светлина и осветява централната зала и част от двата клона на пещерата. Най-големият от отворите е известен под името Килика.” След централната зала пещерата се разделя на два клона. Левият е дълъг около 2,5 км. През него протича малка рекичка с каскада от естествени езера и малки водопади, преминава през централната зала и се влива в река „Осъм”. Десният клон е сух и топъл и значително по-малък. Той завършва с малка галерия с кръгло помещение, известно под името „Олтара”. Поради добрите условия за живот, които пещерата предлага – подходяща за отбрана, големи размери, естествено осветление, малка рекичка - тя е била обитавана през седем различни епохи. В древността е била светилище.

изработка www.pushka.eu