Природонаучния музей
Природонаучният музей в село Черни Осъм, само на 4 километра от Орешак, също заслужава вниманието ви. Основан е през 1956 г. от местния учител по биология Илия Христов и негови ученици. Той започнал да изследва и събира животински видове, обитаващи Стара планина, за учебните цели на кръжока по биология. С времето колекцията му се обогатявала и събудила обществения интерес. През 1977 г. сбирката е пренесена в специално пригодена за целта сграда, която през 1992 г. придобива статут на природонаучен   музей.
 В трите зали на музея са събрани различни бозайници и птици, хищници и тревопасни като сърни, елени, глигани, мечки, вълци, лисици, орли и др. Когато посетителите минават покрай експонатите, могат да чуят звуците и песента на всяки един бозайник, влечуго и птица. Пъстрата колекция от насекоми също е много интересна и ценна от научна гледна точка. Изложени са представители на отровни и неотровни змии, като пепелянки, усойници и смоци. Около 120 вида грабливи, пойни и водни птици, реещи се в „Централния балкан”, също привличат посетителите с красивото си оперение и горд вид.
 На втория етаж има диорамни витрини с големи фотографии зад експонираните животни, изобразяващи естествата им среда. Тук са показани семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, чакали, диви котки, семейство "порови" и много други. Музеят е изключително ценен, защото в него само за около час могат да се видят и опознаят животни, които може би никога няма да срещнем в естествената им среда.

изработка www.pushka.eu