Видимско пръскало

Разположен в северната част на биосферния резерват „Северен Джендем” в Стара планина, водопадът „Видимско пръскало” омайва с неземната си прелест и очарование. До него стига екопътека с обособени места за пикник, която тръгва от моста при ВЕЦ "Видима" и се вие покрай Пръскалска река. В продължение на хилядолетия водата е издълбавала своя път в скалното корито и са се получили толкова красиви форми, че - движейки се нагоре - човек спира най-много през десетина минути, за да се възхити на невероятните гледки. За около един час се достига до поляна с изградени на нея хранилки за дивеч. Продължава се по пътя и скоро се достига до водохващането, вляво покрай оградата пътеката води към вековна букова гора. Пътеката пресича няколко пъти реката и продължава от лявата й страна (маркирана е с каменни пирамидки). Не след дълго се излиза в края на Лавинния конус. Това е първото място, от което може да се види водопадът. Изкючително красиви гледки се разкриват и към долините на Комаревска река и Сухата река. До тук се стига за около 40 мин. от поляната с хранилките. Ако искате да стигнете до подножието на водопада, трябва да продължите по тясна пътечка, движеща се по билото между двата потока. В началото пътечката се забелязва трудно, но скоро се оформя по-ясно. След около 40 мин. движение из храсталаци, натрошени от лавините дървета и каменни рекички се достига до подножието на водопада.

 


изработка www.pushka.eu