Tрите природни резервата
За да добиете ясна представа за уникалната природа на района, можете да се разходите из един от трите природни резервата, където са събрани редки растителни и животински представители. В „Северен Джендем” от височина 20 метра падат 30 водопада.  Резерватът е с най-голяма надморска височина в Националния парк „Централен Балкан”. Той е разположен по северните склонове на връх „Ботев”. Ако посетите резервата в мрачен ден, ще почувствате колко студено може да е тук. Но, ако останете, ще видите и как слънцето огравя скалите, как потоците пеят, дори и през най-сухото лято, как водопадите проблясват. Скалите, сурови и непристъпни, се възкачват и стигат чак до връх ”Ботев”. Горите тук не са много разнообразни, но са приютили много различни видове, оцелели след последните заледявания.
 Скалистото дефиле, многобройните пещери и - разбира се - връзката с другия „Джендем”, които са рядко посещавани от човек, превръщат резервата в едно от най-предпочитаните места за мечката и дивата коза. Когато напускате „Северния Джендем” можете да забележите сянката на една много внушителна птица - царския орел, кръжащ и ревниво пазещ магията на дивата природа.
 Резерватът „Стенето” е най-големият резерват на територията на Национален парк „Централен Балкан”. Той обхваща цялото горно течение на река „Черни Осъм” и се простира на близо 3600 хектара. Разнообразният релеф е богат на различни форми, което е причината за растителното и животинско разнообразие в района. В „Стенето” можете да разгледате множеството пещери, както и скалното образувание „Крали Марковата дупка”, което се намира до хижа „Амбарица”. Тук, в пещерата „Птичата дупка”, е поставен и рекордът на България за престой в пещера.
 В границите на „Стенето” са установени над 1000 растителни вида. И все пак 80% от територията на резервата са покрити с чисти букови гори, като някои дървета са на възраст повече от 2 века. Срещат се растенията тис, казашка хвойна и силивряк, дори и рододендрон.
 „Стенето” е най-богатият на птиче разнообразие резерват в Стара планина. Тук могат да се видят редки птици като царския и малкия орел, египетски лешояд, белоглав лешояд, орел змияр, соколът орко, уралската улулица, бухал, както и кълвач, сова и голям брой горски пойни птици. Животинският свят пък е изключително богат на застрашени и изчезващи видове – над 100 вида от застрашени животни живеят по тези места.
 В най-малкия резерват „Козя стена” пък, виреят вековни букови гори. Тук ще откриете и единственото находище на еделвайс в Стара планина. Възможностите за разходка са в изобилие – планинският въздух, труднопроходимият на места релеф и многообразието от природни забележителности ще ви оставят без дъх и с удовлетворена душа.
 Защитената местност „Козя стена” носи името си не напразно. Местните жители са нарекли интересно скално образувание на територията на резервата „Козя стена”, тъй като скалите са основната среда на живот на диви кози, които могат да бъдат заснети само отдалеч, заради безкрайната им предпазливост. Местността не е никак лесно достъпна, но затова пък наистина си заслужава да я посетите - разположена е в най-стръмните части на южния склон на Стара планина в тази област.
 Резерватът е перфектна възможност да се запознаете с много от записаните в Червената книга на България растителни и животински видове.

изработка www.pushka.eu